top of page

TEAMBUILDING

z E-kolesi

Odkrivanje vinske ceste z e-kolesi je v gričevnatem svetu deloma po poteh Vinotoura tik ob meji z Avstrijo primerna za širši krog ljubiteljev narave in kolesarjenja.
Program prinaša pestre panoramske užitke, nekaj učnih izzivov in presenečenj, neodkritih kotičkov, timskega dela in prijetno lokalno kulinarično razvajanje. Cilj programa je s kombinacijo naravnih lepot in aktivnega sodelovanja napolniti »baterije« sodelavcev in jih navdušiti za nove projekte ter to dopolniti z intenzivnejšim sodelovanjem in zaupanjem v posameznika.


Primeren termin: april – november
Priporočeno število udeležencev: od 10 do 15
Lokacija: Svečina
Trajanje: od 4 – 6 ur
Fokus: druženje, medsebojna komunikacija, pozitivna klima, osebno zadovoljstvo, zabava in humor


Kratek opis:
- Srečanje v Svečini – prevzem koles, predstavitev programa, imenovanje timov
- Vožnja s kolesi skozi vas, vzpon na Špičnik - Jabolčna vaja 
- Vožnja po grebenu, preko meje do Srca med vinogradi -Srčna vaja
malica

- Vožnja po avstrijskem delu vinske ceste – po želji postanek pri Avstrijskem
vinogradniku - Vaja iz nemščine
- Vožnja do vinogradniškega muzeja na Keblu - 
Viničarske naloge
- Vožnja po vinski cesti do kamnoloma Pruh - Vaja v steni
- Vrnitev v Svečino – glede na čas možen ogled gradu in zbirke starin »Zakladi
iz podstrešja« in še ena - Grajska naloga.


Udeleženci programa se bodo lahko naučili oz.spoznali:

 • značilnosti lokalnega okolja, kraja, ponudnikov,.

 • nekaj zanimivosti o jabolkah, vinu in življenju viničarjev,

 • vzdrževanje motiviranosti posameznika in tima,

 • upoštevanje in spoštovanje drugačnih mnenj,

 • prevzemanje odgovornosti,

 • fleksibilnost tima in posameznikov,

 • doseganje in uveljavljanje kompromisov,

 • pregled in postavljanje ciljev tima,

 • izogibanje konfliktnim situacijam,

 • skupinskega reševanja problemov in konfliktov,

 • medsebojno zaupanje,

 • povezovanje zadovoljstva pri delu in motiviranost za delo,

 • pripadnost delu in zvestoba podjetju.

Trajanje programa je odvisno od velikosti skupine in pripravljenost aktivnega sodelovanja posameznikov.


Cena se oblikuje glede na število udeležencev, obseg programa in ponudbe kulinaričnih doživetij. V ceno je med drugim vključeno vodenje in spremljanje
udeležencev, vsa gradiva in materiali potrebni za izvedbo posameznih vaj, nalog.

z Nordijsko hojo

Odkrivanje vinske ceste z nordijskimi palicami po delu poti Vinotoura, ki pelje skozi vinograde, sadovnjake in dvorišča tako svečinskih kot avstrijskih vinogradnikov je
posebno doživetje, primerna za ljubitelje narave in lokalne kulinarike. Ob spoznavanju tehnike pravilne uporabe palic za nordijsko hojo, program odkriva manj
znane zanimivosti in ponudbo okolja, prinaša prijetna presenečenja ob poti, pestre naloge z veliko skupinskega reševanja in medsebojnega komuniciranja. Cilj programa je s spoznavanje lokalnega okolja, pridobivanje novih praktičnih znanj in veščin, povečati motivacijo, zaupanje in sodelovanje med udeleženci.


Primeren termin: vse leto
Priporočeno število udeležencev: od 10 do 20
Lokacija: Svečina
Trajanje: od 3 – 5 ur
Fokus: medsebojno sodelovanje in komunikacija v timu, zadovoljstvo posameznika in sproščeno druženje s sodelavci


Kratek opis:
- Srečanje v Svečini na igrišču, prevzem palic, spoznavanje osnov tehnik nordijske hoje - Vaje v parih.
- Sprehod do Vinotoč Pliberšek kjer si bomo sami
pripravili malico in spoznali ponudbo.
- Vzpon do najglobje kleti v Svečini - Vinska naloga
- Sprehod med vinogradi do vinogradniškega muzeja na Keblu - Viničarske naloge
- Spust do kmetije Elšnik - Kmečke igre
- Tik ob meji, mimo obore za divjad nas čakajo zanimive naloge v vinogradu in sadovnjaku našega soseda na bio vinogradniški kmetiji Ota Knaus 

- Vrnitev v Svečino – glede na čas možen ogled gradu in zbirke starin »Zakladi
iz podstrešja« in še ena Grajska naloga.


Udeleženci programa se bodo lahko naučili oz. spoznali:

 • značilnosti lokalnega okolja, kraja, ponudnikov,

 • osnove tehnike nordijske hoje,

 • nekaj zanimivosti o domačih jedeh, vinu in življenju viničarjev,

 • cenjenja in spoštovanja razlik posameznih osebnosti,

 • razvijanje osnovnega vodenja tima, osebne pobude in medsebojno sodelovanje,

 • ustvarjalnost ter možnost razvijanja in prilagajanja spremembam,

 • skupinskega reševanja problemov in nesporazumov,

 • prevzemanja odgovornosti,

 • zaupanja in nadzora posameznika ter skupine,

 • nadzorovanja čustev in občutkov,

 • občutja zmagovalnega duha in veselja ob uspehu,

 • pripadnost delu in zvestoba podjetju.

Trajanje progama je odvisno od velikosti skupine in pripravljenost aktivnega sodelovanja posameznikov.


Cena se oblikuje glede na število udeležencev, obseg programa in ponudbe kulinaričnih doživetij. V ceno je med drugim vključeno vodenje in spremljanje udeležencev, vsa gradiva in materiali potrebni za izvedbo posameznih vaj, nalog.

bottom of page